La vie de l'homme nouveau
Tác giả: Mgr. Ghevrot
Ký hiệu tác giả: GH-M
DDC: 233 - Nhân học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012267
Nhà xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm xuất bản: 1939
Khổ sách: 19
Số trang: 329
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích