Sens Chrétien de l'homme
Tác giả: Jean Mouroux
Ký hiệu tác giả: MO-J
DDC: 233 - Nhân học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011509
Nhà xuất bản: Aubier
Năm xuất bản: 1943
Khổ sách: 21
Số trang: 247
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0011902
Nhà xuất bản: Aubier
Năm xuất bản: 1943
Khổ sách: 21
Số trang: 247
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0012211
Nhà xuất bản: Aubier
Năm xuất bản: 1945
Khổ sách: 21
Số trang: 247
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích