Tôi là ai?
Phụ đề: Khám phá căn tính của bạn trong Đức Kitô
Nguyên tác: Who am i? Discovering your identity in Christ
Tác giả: Mary Pytches
Ký hiệu tác giả: PY-M
Dịch giả: Nt. Maria Vũ Thị Thu Thủy
DDC: 233 - Nhân học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000748
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 237
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010789
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 237
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập 7
1. Tôi là ai? 11
2. Tôi đang trở thành ai? 30
3. Phải chăng tôi biết tôi là ai? 46
4. Phải chăng tôi là cái văn hóa ra lệnh? 71
5. Phải chăng tôi là điều người khác nói về tôi? 96
6. Phải chăng tôi là cái đã xảy ra cho tôi? 110
7. Phải chăng tôi là cái tôi làm? 124
8. Phải chăng tôi là cái tôi giống? 138
9. Đặc tính bị đe dọa 156
10. Đối phó với de dọa 178
11. Dọn sạch các boong tàu 193
12. Nghe tiếng Chúa 205
13. Căn tính đời đời của chúng ta 220