L'homme a sa découverte
Tác giả: Jean E. Charon
Ký hiệu tác giả: CH-J
DDC: 233 - Nhân học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012746
Nhà xuất bản: Éditions du Seuil
Năm xuất bản: 1963
Khổ sách: 21
Số trang: 249
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích