Humain ou chrétien
Tác giả: Louis Bouyer
Ký hiệu tác giả: BO-L
DDC: 233 - Nhân học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011034
Nhà xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm xuất bản: 1958
Khổ sách: 19
Số trang: 158
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích