L'avenir de l'homme
Phụ đề: Ceures de pierre Teilhard de Chardin
Tác giả: Many authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 233 - Nhân học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011755
Nhà xuất bản: Éditions du Seuil
Năm xuất bản: 1959
Khổ sách: 19
Số trang: 405
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích