L'Homme et le Sacré
Tác giả: Roger Caillois
Ký hiệu tác giả: CA-R
DDC: 233 - Nhân học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012033
Nhà xuất bản: Presses Universitaires de France
Năm xuất bản: 1939
Khổ sách: 21
Số trang: 146
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích