The Spiritual Man
Phụ đề: Basic pointers in Christian anthropology
Tác giả: Jose Mario B. Maximiano
Ký hiệu tác giả: MA-J
DDC: 233 - Nhân học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003303
Nhà xuất bản: St. Pauls
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 24
Số trang: 315
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích