L'humain dans l'église du Christ
Tác giả: Paul Simon
Ký hiệu tác giả: SI-M
DDC: 233 - Nhân học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011469
Nhà xuất bản: Éditions Salvator Mulhouse
Năm xuất bản: 1950
Khổ sách: 20
Số trang: 211
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích