The dignity of man as a person
Phụ đề: Essays on the Christian Humanism of his Holiness John Paul II
Tác giả: Andrew Nicholas Woznicki
Ký hiệu tác giả: WO-A
DDC: 233 - Nhân học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003656
Nhà xuất bản: Society of Christ
Năm xuất bản: 1987
Khổ sách: 27
Số trang: 170
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích