Humanités Chrétiennes
Tác giả: Paul Dumas
Ký hiệu tác giả: DU-P
DDC: 233 - Nhân học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011767
Nhà xuất bản: Centre D'études Pédagogiques
Khổ sách: 21
Số trang: 160
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích