Initiation a la connaissance de l'homme
Tác giả: Pierre Mabille
Ký hiệu tác giả: MA-P
DDC: 233 - Nhân học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011925
Nhà xuất bản: Presses Universitaires de France
Năm xuất bản: 1949
Khổ sách: 23
Số trang: 202
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích