Spiritualité de l'engagement
Tác giả: Th. Suavet
Ký hiệu tác giả: SU-T
DDC: 233 - Nhân học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T13
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012627
Nhà xuất bản: Les éditions ouvrieres
Năm xuất bản: 1959
Khổ sách: 17
Số trang: 334
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích