Le corps humain
Tác giả: Many authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 233 - Nhân học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012036
Nhà xuất bản: Desclée et Cie
Năm xuất bản: 1956
Khổ sách: 16
Số trang: 387
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích