L'existence humaine et l'amour
Tác giả: Gustave Martelet, SJ
Ký hiệu tác giả: MA-G
DDC: 233 - Nhân học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012771
Nhà xuất bản: Desclée et Cie
Năm xuất bản: 1969
Khổ sách: 19
Số trang: 203
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích