L'homme à la découverte son âme
Tác giả: Carl Gustav Jung
Ký hiệu tác giả: JU-C
DDC: 233 - Nhân học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012364
Nhà xuất bản: Éditions du Mont-Blanc
Khổ sách: 19
Số trang: 422
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích