La vie humaine
Tác giả: A. Lemonnyer, OP.
Ký hiệu tác giả: LE-A
DDC: 233 - Nhân học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012049
Nhà xuất bản: Deuxième Série
Năm xuất bản: 1926
Khổ sách: 16
Số trang: 585
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích