La communauté humaine selon l'esprit chrétien
Tác giả: Emile Marmy
Ký hiệu tác giả: MA-E
DDC: 233 - Nhân học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011550
Nhà xuất bản: Éditions Saint - Paul, Paris
Năm xuất bản: 1949
Khổ sách: 19
Số trang: 911
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0011795
Nhà xuất bản: Éditions Saint - Paul, Paris
Năm xuất bản: 1949
Khổ sách: 19
Số trang: 911
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích