L'unité du Christ: Être...Personne...Conscience
Tác giả: Paul Galtier, SJ.
Ký hiệu tác giả: GA-P
DDC: 233 - Nhân học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012342
Nhà xuất bản: Gabriel Beauchesne et ses fils
Năm xuất bản: 1939
Khổ sách: 23
Số trang: 378
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích