L'homme nouveau
Phụ đề: L'eternelle actualite de l'evangile
Tác giả: G. Chevrot
Ký hiệu tác giả: CH-G
DDC: 233 - Nhân học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010984
Nhà xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm xuất bản: 1938
Khổ sách: 19
Số trang: 315
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích