Niềm vui loan báo Tin mừng
Tác giả: Toà Giám Mục Xuân Lộc
Ký hiệu tác giả: TOA
DDC: 266.022 597 - Truyền giáo tại Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015395
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 27
Số trang: 300
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015415
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 27
Số trang: 300
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương mở đầu: Tin mừng và con người Việt Nam 15
Chương một: Tin mừng được rao giảng trên khắp đất nước Việt Nam 59
Chương hai: Sự hiện diện của con người Công giáo tại vùng đất Đồng Nai - Xuân Lộc 111
Chương ba: Giáo phận Xuân Lộc trong bước trưởng thành của Giáo hội Việt Nam 157
Chương bốn: Tin mừng từ Giáo phận Xuân Lộc đến muôn dân (Nhìn lại quá khứ) 201
Chương năm: Hiệp thông và loan báo Tin mừng 261