Bình vẫn chưa hề cũ
Phụ đề: Huấn thị 1659 - Công nghị 1664 (Kim chỉ nam truyền giáo thế kỷ 17)
Tác giả: Lm. Giuse Trường Đình Hiền
Ký hiệu tác giả: TR-H
DDC: 266.022 597 - Truyền giáo tại Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014050
Nhà xuất bản: An Tôn & Đuốc Sáng
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 24
Số trang: 332
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014051
Nhà xuất bản: An Tôn & Đuốc Sáng
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 24
Số trang: 332
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích