Hành trang truyền giáo
Tác giả: Tổng hợp
Ký hiệu tác giả: TON
DDC: 266.022 597 - Truyền giáo tại Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S10
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007033
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 196
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Kitô học, Giáo hội học và Truyền Giáo học… Phát biểu của Đức Cha Nguyễn 7
2. Tôn kính tổ tiên và rao giảng Phúc Âm tại Việt Nam. Phát biểu của Đức TGM 14
3. Những ưu tiên Rao giảng Phúc âm tại Á Châu. Phát biểu của ĐHY Phạm 19
4. Kitô học 20
5. Suy nghĩ về vấn đề "Truyền giáo" 176