Hành trình và truyền giáo
Tác giả: Alexandre de Rhodes
Ký hiệu tác giả: RH-A
Dịch giả: Hồng Nhuệ
DDC: 266.022 597 - Truyền giáo tại Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002372
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1994
Khổ sách: 19
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003431
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1994
Khổ sách: 19
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008549
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1994
Khổ sách: 19
Số trang: 290
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN THỨ NHẤT: HÀNH TRÌNH TRUYỀN GIÁO TỪ RÔMA TỚI TRUNG QUỐC 1
Chương 1: Khởi hành từ Rôma, qua Pháp và Tây Ban Nha 5
Chương 2: Ngụ tại Lisbon và lấy tàu đi Goa 9
Chương 3: Cư trú tại Goa 14
Chương 4: Truyền giáo và cư trú ở đảo Salsète 17
Chương 5: Trở về Goa và khởi hành đi Trung Quốc 20
Chương 6: Khởi hành đi Trung Quốc qua Cochin và bờ biển La Pecherie 22
Chương 7: Tới đảo Tích Lan và nước Negapatan 25
Chương 8: Tới Malacca: những sắc thái riêng của thành phố này 27
Chương 9: Nhiều thứ trái cây ở Malacca và miện kế cận 29
Chương 10: Cư trú chín tháng ở Malacca và tới Trung Quốc 31
Chương 11: Mấy nhận xét về Trung Quốc 34
Chương 12: Của cải giàu có ở Trung Quốc 36
Chương 13: Trà là thức uống thông dụng ở Trung Quốc 37
Chương 14: Về tôn giáo và phong tục người Tàu 40
Chương 15: Một năm cư trú ở Macao, thành phố thuộc nước Tàu do người Bồ trấn giữ 43
PHẦN THỨ HAI: TRUYỀN GIÁO TẠI ĐÀNG NGOÀI VÀ ĐÀNG TRONG 47
Chương 1: Tình hình Đàng Trong 48
Chương 2: Những nhà truyền giáo đầu tiên tới Đàng Trong giảng Phúc Âm 51
Chương 3: Lần thứ nhất tôi được phái tới Đàng Trong 54
Chương 4: Mấy việc trở lại đặc biệt và hai sắc lệnh bắt giáo dân 57
Chương 5: Tôi được phái ra Đàng Ngoài người ta chưa biết 60
Chương 6: Tình hình Đàng Ngoài 62
Chương 7: Mấy phong tục riêng ở Đàng Ngoài 66
Chương 8: Lần đầu tiên tôi tới Đàng Ngoài và những kết quả đầu tiên của Phúc Âm 69
Chương 9: Những tiến triển lớn lao của đức tin ở Đàng Ngoài 72
Chương 10: Lòng sốt sắng của giáo dân tân tòng trong giáo đoàn Đàng Ngoài 76
Chương 11: Tại sao tôi phải bỏ Đàng Ngoài mà vào Đàng Trong 79
Chương 12: Trở lại Trung Quốc và cư trú mười năm 85
Chương 13: lần thứ hai tôi được phái tới Đàng Trong 87
Chương 14: Ở Đàng Trong trong năm đầu 90
Chương 15: Cha Antôn Ruben tới thăm chúng tôi ở Đàng Trong 94
Chương 16: Nhiều chuyến đi trong tỉnh Quảng Nam 96
Chương 17: Nhiều việc xảy ra trong ba tỉnh miền Nam 100
Chương 18: Nhiều sự kỳ diệu xảy ra nơi giáo dân tỉnh Phú Yên 104
Chương 19: Hành trình bất đắc dĩ đi Phi Luật Tân và sắc thái riêng ở quần đảo này 108
Chương 20: Cư trú ở Phi và khởi hành đi Trung Quốc 112
Chương 21: Trở lại Đàng Trong và đi thăm viếng trong hai năm 115
Chương 22: Mấy phép lạ Chúa làm qua hai giáo dân nhân đức 118
Chương 23: Kết quả mười thày giảng thu lượm được trong khi tôi đi vắng 120
Chương 24: Hành trình thứ năm và cuối cùng của tôi ở Đàng Trong và những cuộc trở lại trong phủ chúa 124
Chương 25: Lòng đạo đức của bà Maria 127
Chương 26: Lòng sốt sắng của giáo dân trong tuần thánh… 128
Chương 27: Cuộc trở lại của mấy người lỗi lạc 131
Chương 28: Bổn đạo cũ ở Đàng Ngoài đến mời tôi tới thăm họ 133
Chương 29: Ba vị quan khâm phục đạo nhưng chưa can đảm tin theo 135
Chương 30: Nhiệt thành của một giáo dân tên là Gioan 138
Chương 31: Một lương y danh tiếng 141
Chương 32: Những thành công vẻ vang của Giáo đoàn mới và thầy giảng Anrê tử đạo 145
Chương 33: Kiên trì của một giáo dân cũng tên là Anrê và mấy người khác 149
Chương 34: Ba mươi nhăm giáo dân cũng tên là Anrê và mấy người khác 152
Chương 35: Lẩn tránh trong thuyền, tôi đi thăm lần cuối cùng mấy tỉnh miền Nam 157
Chương 36: Những đau khổ trong dịp lễ Giáng Sinh 160
Chương 37: Thày Inhaxu và tôi bị tù, nhưng chúa ra lệnh tha 163
Chương 38: Inhaxu bị tù cùng mấy giáo dân, lòng kiên trung của họ 167
Chương 39: Lòng kiên trì đặc biệt của bốn bà có đạo 170
Chương 40: Can tràng của bảy giáo dân mạnh bạo 172
Chương 41: Mấy nữ tu người Tây đi Phi Luật Tân ghé qua Đàng Trong 174
Chương 42: Những đón tiếp đặc biệt chúa Đàng Trong dành cho các nữ tu 177
Chương 43: Những buổi thao diễn cho người Tây coi, rồi họ trở về tàu của họ 181
Chương 44: Tôi bị bắt giam cùng bốn đồng sự 183
Chương 45: Bị điệu tới chúa và bị tống ngục 186
Chương 46: Bị án tử hình rồi được tha 188
Chương 47: Chín thày giảng bị gông cùm và chúng tôi đau khổ trong ngục 189
Chương 48: Chúa ra lệnh trục xuất chúng tôi khỏi Đàng Trong 191
Chương 49: Bị giam ở Hội An hai mươi hai ngày 194
Chương 50: Bị trục xuất khỏi Đàng Trong và được phép lạ nhờ cầu xin thầy Anrê 197
Chương 51: Sau khi tôi về Macao, chín bạn đồng sự làm chứng vì đạo 199
PHẦN THỨ BA: TỪ TRUNG QUỐC VỀ RÔMA 204
Chương 1: Từ Macao tới Malacca 205
Chương 2: Ở Malacca bốn mươi ngày, tôi được xử rất tử tế 208
Chương 3: Hành trình từ Malacca tới đảo Java, có thành Jacquetra do người Hòa Lan xây cất 210
Chương 4: Bị người Hòa Lan bắt giam 213
Chương 5: Hai lần bị tra hỏi trước quan tòa 217
Chương 6: Tuyên án phạt tôi và đốt ảnh Thánh 220
Chương 7: Tôi ra khỏi ngục và rời bỏ Jaquetra 224
Chương 8: Tới Makassar và cư trú ở đây 227
Chương 9: Viên toàn quyền Macassar, cuộc đàm đạo với ông 230
Chương 10: Khởi hành từ Maccassar với người Anh và được người Anh tiếp đãi ở Bantan 233
Chương 11: Hành trình từ Bantan tới lành thổ Mogor 236
Chương 12: Mấy nhận xét về thành Surát, cư trú bốn tháng ở đây 239
Chương 13: Từ Surát trẩy đi Ba tư 242
Chương 14: Tới thủ đô Ba tư Aspaan 245
Chương 15: Những triển vọng truyền giáo ở Ba tư 247
Chương 16: Trẩy qua Ba tư, Mêđia và Armênia 251
Chương 17: Một tu viện thời danh, ngài giáo chủ Armênia, tôi đau nặng ở Irvan 254
Chương 18: Hành trình qua Armênia và toàn miền Anatolia 257
Chương 19: Từ Togat tới Smyrne và từ Smyrne tới Rôma 260