Âm hưởng truyền giáo trong văn hóa Việt nam của Tin mừng hóa bánh mì ra nhiều trong Gioan 6
Tác giả: Lm. Nguyễn Trung Tây
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 266.022 597 - Truyền giáo tại Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013864
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 313
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013981
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 313
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013982
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 313
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu - Lm. Phan Đình Cho  5
Lời giới thiệu - Lm. Trần Quốc Anh, S.J  7
Lời nói đầu - Hành trình từ bánh mì đến cơm  11
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU  
A. Bối cảnh  29
B. Đề tài nghiên cứu  39
C. Tầm quan trọng của luận án  40
D. Phạm vi và Giới hạn 41
E. Mục tiêu luận án  42
F. Định nghĩa thuật ngữ  46
G. Phương pháp luận 48
H. Dàn bài luận án  50
CHƯƠNG II: VIỆT NAM, CON NGƯỜI VÀ VĂN HÓA  
Giới thiệu  51
A. Dân tộc Việt Nam  51
1. Nguồn gốc dân tộc Việt Nam   52
2. Lịch sử Việt Nam tóm lược   59
B. Văn hóa Việt Nam  62
1. Những nền văn minh ở Đông Nam Á  62
2. Đặc điểm cơ bản của văn hóa Việt Nam  64
3. Vai trò của người phụ nữ  67
C. Các tôn giáo tại Việt Nam  70
1. Việt giáo - Tôn giáo truyền thống Việt Nam  70
2. Nho giáo  80
3. Đạo giáo  82
4. Phật giáo  84
5. Đạo Cao Đài  87
6. Phật giáo Hòa Hảo 88
D. Tác động của văn hóa Tây phương và Pháp trên xã hội Việt Nam  89
1. Sự xuất hiện của thương nhân Tây phương và những nhà truyền giáo  89
2. Kitô giáo trong xã hội Việt Nam  97
3. Giao tiếp với người Pháp  99
Tóm lược  106
CHƯƠNG III: BỮA ĂN TRONG VĂN HÓA VIỆT NAM  
Giới thiệu  107
A. Lịch sử của bữa ăn Việt  107
1. Bữa ăn trong thời tiền sử (2879 - 258 TCN) 107
2. Bữa ăn trong thời Trung Hoa đô hộ (287 TCN - 938) 119
3. Bữa ăn trong thời Pháp thuộc (1883 - 1954)  122
4. Bữa ăn chín 126
5. Bữa ăn quan trọng  131
B. Những nét đặc trưng của bữa ăn trong văn hóa Việt 135
1. Sum họp gia đình  135
2. Bàn cơm  139
3. Văn hóa mâm cơm  143
C. Phụ nữ Việt Nam và bữa ăn Việt  147
1. Vai trò phụ nữ Việt Nam trong bữa ăn 148
2. Phụ nữ Việt Nam và Sinh thái học  152
Tóm lược  160
CHƯƠNG IV: TẦM QUAN TRỌNG CỦA BỮA ĂN DO THÁI TRONG TIN MỪNG HOÁ BÁNH MÌ RA NHIỀU GIOAN 6  
Giới thiệu 163
A. Tin Mừng Gioan  163
1. Bối cảnh Tin Mừng Gioan  164
2. Tại sao có Tin Mừng Gioan?  171
3. Dàn bài Tin Mừng Gioan  176
4.  Tin Mừng Gioan 6  177
B.  Bữa ăn trong xã hội Do Thái  179
1. Lãnh thổ nước Palestin  179
2. Ẩm thực Do Thái  185
3. Bữa ăn Do Thái tại Galilê vào thời Đức Giêsu  191
C. Tin Mừng Hóa Bánh Mì Ra Nhiều trong Gioan 6  202
1. Nguồn gốc  202
2. Bánh Mì và Cá - Bánh Mì và Rượu  205
3. Giá trị văn hóa  205
D. Tầm quan trọng của bữa ăn Do Thái trong Tin Mừng Gioan 6  214
1. Chủ nhà  215
2. Thực khách lỡ đường  215
3. Lời nguyện tạ ơn Do Thái  216
4. Lương thực có sẵn  217
5. Năm chiếc bánh mì lúa mạch và hai con cá  218
6. Thu gom mảnh vụn sau bữa ăn  221
E. Sứ điệp bữa ăn Hóa Bánh Mì Ra Nhiều trong Tin Mừng Gioan 6  222
1. Đức Giêsu, Đấng Kitô và Con Thiên Chúa  223
2. Đức Giêsu, Bánh Mì Hằng sống  225
Tóm lược  228
CHƯƠNG V: “KHUYẾCH ĐẠI TRUYỀN GIÁO” CỦA TIN MỪNG HOÁ BÁNH RA NHIỀU TRONG GIOAN 6 TRONG VĂN HOÁ VIỆT NAM  
Giới thiệu 229
A. Những điểm tương đồng và những điểm dị biệt  230
1. Những điểm tương đồng  230
2. Những điểm dị biệt  241
B. Khuyếch đại truyền giáo của Tin Mừng Hóa Bánh Mì Ra Nhiều trong Tin Mừng Gioan 6  245
1. Sứ điệp của Tin Mừng Hóa Bánh Mì Ra Nhiều trong Gioan 6  246
2. Khuyếch đại truyền giáo trong văn hóa Việt Nam  256
C. Triển khai Khuyếch Đại Truyền Giáo tại Việt Nam  264
1. Sứ vụ truyền giáo bằng đối thoại văn hóa   264
2. Những ứng dụng của sứ vụ truyền giáo bằng đối thoại văn hóa tại Việt Nam 266
3. Những trở ngại cho sứ vụ truyền giáo bằng đối thoại văn hóa tại Việt Nam  275
4. Những khía cạnh thiêng liêng của sứ vụ truyền giáo bằng đối thoại văn hóa  280
Tóm lược  284
CHƯƠNG VI: CHƯƠNG KẾT  
A. Tóm lược  285
B. Những khám phá   286
1. Văn hóa của người Việt Nam là gì?  287
2. Khái niệm về bữa ăn trong xã hội Việt Nam là gì?  287
3. Tin Mừng Hóa Bánh Mì Ra Nhiều Gioan 6 truyền tải sứ điệp gì?  288
4. Làm sao để triển khai khuyếch đại truyền giáo của Tin Mừng Gioan 6 tới mọi người Việt Nam? 288
C. Những đề nghị 289
THƯ MỤC THAM KHẢO  293
A. Văn Kiện Giáo Hội  293
1. Văn Kiện Công Đồng Vatican II 293
2. Văn Kiện Hậu Cộng Đồng Vatican II  293
3. Văn Kiện Giáo Hoàng  293
4. Văn Kiện Giáo Hội  294
B.  Sách  294
C. Tạp Chí Định Kỳ  309