Hoa trái ở Phương Đông
Phụ đề: Alexandre de Rhodes (1593-1660) và công cuộc truyền giáo thời kỳ đầu của Dòng Tên tại Việt Nam
Nguyên tác: "...dass diese Mission eine der bluhendsten des Ostens werde..."
Tác giả: Klaus Schatz, SJ
Ký hiệu tác giả: SC-K
Dịch giả: Phạm Hồng Lam
DDC: 266.022 597 - Truyền giáo tại Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008959
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 322
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009162
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 322
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 7
Dần nhập 13
Khung cảnh lịch sử: Công cuộc truyền giáo của Dòng Tên cho tới năm 1615 23
Từ Avignon tới Ma Cao 45
1. Nguồn gốc, gia đình và việc học trong Trường Dòng Tên ở Avignon 45
2. Vào Dòng và được đào tạo ở Roma (1612-1618) 49
3. Lên đường truyền giáo (1618/19) 55
4. Những kinh nghiệm bước đầu truyền giáo (1619-1624) 58
Việt Nam vào thế kỷ thứ 17 và cuộc truyền bá Kitô Giáo 65
1. Nền “văn hoá biên lề”: quốc gia, xã hội và tôn giáo 65
2. Các nỗ lực truyền giáo trước khi thừa sai Dòng Tên đến 71
3. Truyền giáo của Dòng Tên ở Cochinchina trước khi A. de Rhodes tới (1615-1624) 73
Những năm đầu ở Đàng Trong (1624-1626) 83
1. “Chùa sống lại” - hay những rắc rối của ngôn ngữ 84
2. Thành công và những thất bại đầu tiên 86
Cuộc truyền giáo đầu tiên ở Đàng Ngoài (1627-1630) 93
1. Giáo sĩ Baldinotti mở đuờng thăm dò. 93
2. “Một món hàng rất quý - nhưng người nghèo cũng sắm được” 95
3. Một chuỗi thành công.. 98
4. Chỉ còn truyền giáo âm thầm 103
5. Giã từ và lập Hội Kẻ Giảng 111
Mười năm chuyển tiếp ở Ma Cao (1630-1640) 117
Cuộc truyền giáo lần thứ hai tại Đàng Trong (1640-1645) 125
1. Giai đoạn một (tháng hai tới tháng chín 1640): Hội An, Huế và tỉnh miền trung 126
2. Giai đoạn hai (24.12.1640 tới 2.7.1641): Xuyên khắp nước 129
3. Giai đoạn ba (tháng 2.1642 - tháng 8.1643): Lại đi vòng khắp nước  136
4. Giai đoạn bốn (đầu tháng 3.1644 tới tháng 9.1645): Căng thẳng và bách hại 143
Đặc điểm cuộc truyền giáo của Dòng Tên tại Việt Nam: Phân định giới hạn và hội nhập 163
1. Quan điểm của De Rhodes về đất nước, con người và tín ngưỡng Việt Nam 165
2. Giảng, Thành Công và Tiếp Nhận Kitô Giáo 177
3. Ba công trình sáng tạo của de Rhodes 197
a. Sách Phép Giảng Tám Ngày 197
b. Hội Kẻ Giảng 205
c. Chữ Quốc Ngữ 209
4. Vấn đề gai góc: thờ kính gia tiên. 212
Được Bề Trên Phái về Âu châu 225
1. Chuyến đi về Roma đầy gian lao (1645-1649) 226
2. Ở Roma (1649 - 1652): Những nỗ lực bất thành trong việc xin giám mục 239
3. về Pháp (1652-1654): Gởi thừa sai - nhưng không có ông 254
Đoạn Kết - hay "Nếu hạt giống không chết đi…" 263
1. Chặng cuối của de Rhodes ở Isfahan (1655-1660) 263
2. Những biến cố ở Việt Nam 267
a. Cuộc truyền giáo ở Đàng Ngoài và Đàng Trong tiếp tục phát triển 267
b. Gởi đại diện tông toà và tranh chấp với Dòng Tên 271
3. Hoa trái chung cuộc - Vai trò lịch sử của de Rhodes. 284
Phụ trương 299
Tài Liệu I: Thư của de Rhodes gởi vị trợ lý các tỉnh Dòng Bồ Đào Nha Mascarenhas ngày 16.06.1625 299
Tài liệu II: Thư của chúa Trịnh Tráng gởi các bề trên Dòng Tên ở Ma Cao 303
Một vài chi tiết cuộc đời của những thừa sai Dòng Tên được nói tới trong sách 305
Bảng các thư mục viết tắt 315
Thư mục tham khảo 317
Sách và các tài liệu đã được in ấn 317
Các tài liệu lưu trữ trong văn khố 321