Hành trang truyền giáo
Tác giả: Tổng hợp
Ký hiệu tác giả: TON
DDC: 266.022 597 - Truyền giáo tại Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S8
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007030
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 200
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Tông huấn Loan báo Tin mừng 7
2. Phúc Âm hóa toàn thế giới 98
3. Sự trưởng thành các xứ truyền giáo 141
4. Hành trình đức tin của Trương Vĩnh Ký 172
5. Giám mục của người cùi Việt Nam 190