Hành trang truyền giáo
Tác giả: Tổng hợp
Ký hiệu tác giả: TON
DDC: 266.022 597 - Truyền giáo tại Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007029
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 200
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Lá thư Mục tử năm thánh truyền giáo của giáo phận Sài gòn 7
2. Tìm hiểu Sắc lệnh "Đến với muôn dân" 14
3. Học hỏi Tông huấn "Loan báo Tin mừng" 30
4. Bổn phận rao giảng Tin mừng của các Giáo hội tại Á châu 49
5. Rao giảng Tin mừng trong bối cảnh văn hóa Việt Nam 64
6. Linh đạo truyền giáo trong Tông huấn "Giáo hội tại Á châu" 78
7. Những nét chính về Kitô học, Giáo hội học và Linh đạo truyền giáo trong 89
8. Truyền giáo học 124