Sứ mạng loan báo Tin mừng
Phụ đề: Tài liêu tuần thường huấn Linh mục Giáo phận Đà Lạt. Năm 2003
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 266.022 597 - Truyền giáo tại Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011127
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 235
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
I. GIỚI THIỆU TÔNG THƯ "NOVO MILLENNIO INEUNTE"  7
I. Chương 1: Gặp gỡ Đức Kitô, di sản của Đại Năm Thánh 2000  8
II. Chương 2: Một dung nhan để chiêm ngưỡng  12
III. Chương 3: Xuất phát lại từ Đức Kitô  14
IV. Chương 4 : Những Chứng nhân cho Tình yêu  18
V. Duc in Altum !  25
II. GIỚI THIỆU THÔNG ĐIỆP "SỨ VỤ ĐẤNG CỨU THẾ"  28
I.  Một thần học được đổi mới về truyền giáo  31
II.  Những nét đặc thù của việc rao giảng Tin Mừng  37
III. Những môi trường mới của việc truyền giáo 40
IV. Tạm kết   44
III. TÌM HIỂU SẮC LỆNH "TRUYỀN GIÁO"  45
I. Nhập đề  45
II. Bố  cục  48
III. Học hỏi Sắc lệnh Ad Gentes  48
IV. GIỚI THIỆU THÔNG ĐIỆP "GIÁO HỘI TỪ THÁNH THỂ"  60
I.  Bối cảnh ra đời của Thông điệp  60
II. Nội dung của Thông điệp  62
III. Kết luận     87
V. LINH ĐẠO TRUYỀN GIÁO    89
I. Đề cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn  89
II.  Sống mầu nhiệm Đức Kitô “được sai đi”  94
III. Yêu mến Giáo Hội và con người như Chúa Kitô đã yêu mến 95
IV.  Nhà truyền giáo đích thực là một vị thánh  100
V. Xây dựng hiệp nhất  105
VI. Nơi trường học của Đức Maria  106
VII. Kết luận?.   108
VI. BIỂU TƯỢNG VĂN HÓA  110
I. Vậy biểu tượng là gì?   110
II. Biểu tượng Âm Dương 111
III. Kết luận I  119
VII. TRUYỀN GIÁO Ở ĐÀ LẠT 121
I. Những bước chân truyền giáo đến Đàlạt  121
II. Từ Dưỡng viện - Giáo sĩ đôn Giáo xứ thánh Nicolas Đàlạt  128
III. Truyền giáo cho người sắc tộc ở Đàlạl-Di Linh  136
IV. Bước đi theo sự hướng dẫn của Thánh Thần  141
V.  Cánh đồng truyền giáo ở Đàlạl được trải rộng  143
VI. Giáo phận Đàlạt tiếp nối con đường truyền giáo  146
VIII. DÂN CHÚA THAM DỰ VÀO SỨ VỤ LBTM 150
I. LBTM là hồng ân, là ơn gọi, là căn tính của Dân Chúa  150
II. Dân Chúa tham dự vào sứ vụ LBTM suốt 2000 năm qua  154
III. Dân Chúa tham gia tích cực vào việc LBTM hôm nay 159
IV. Kết  166
IX. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN   167
I. Nhập đề  167
II. Loan báo Tin Mừng tại Việt Nam : Thuận lợi và khó khăn  168
III. Rao giảng Tin Mừng tại Giáo phận Đàlạt  173
IV. Một cái nhìn xuyên suốt  179
V. Thay lời kết 181
X. KINH NGHIỆM TRONG VIỆC TRUYỀN GIÁO CHO ANH EM KƠHO  
I. Ngược dòng thời gian   186
II. Giữa đồng thời gian  190
III. Xuôi đòng thời gian  203
IV. Hai câu hỏi được; trả lời bằng nhiều kiểu  209
XI. TRUYỀN GIÁO CHO ANH EM CHURU 217
I. Vài nét về anh em Churu  218
II. Truyền giáo cho anh em Churu qua những nét chính  220