Le statut des missions en indochine
Tác giả: M. Pierre de Feyssal
Ký hiệu Tác giả: FE-M
DDC: 266.022 597 - Truyền giáo tại Việt Nam
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011443
Nhà Xuất bản: Librairie du recueil sirey
Năm Xuất bản: 1940
Khổ sách: 24
Số trang: 191
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0012087
Nhà Xuất bản: Librairie du recueil sirey
Năm Xuất bản: 1940
Khổ sách: 24
Số trang: 191
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích