Chung tay loan báo Tin mừng đến vùng ngoại biên
Phụ đề: Những ngày hội nghị
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 266.022 597 - Truyền giáo tại Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015092
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 215
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Hình đại diện huấn quyền  
Hình ban tổ chức  
Chương trình 5
Những nghi thức từ các cuộc đại hội trước đây 8
Biên bản 3 ngày Hội thảo truyền giáo 11
Đề tài I: Hãy khởi sự lại việc "Truyền giáo trực tiếp" từ Chúa Kitô 29
Đề tài II: Sống với dân - Làm dân với dân - Học với dân - Tìm Chúa với dân 60
Đúc kết câu hỏi thảo luận đề tài II 69
Ghi nhận ngày thứ nhất 72
Đề tài III: Bài thuyết trình tại Hội thảo về loan báo Tin mừng với các Dòng tu 79
Đúc kết câu hỏi thảo luận đề tài III 96
UBLBTM trình bày những chương trình đã và đang thực hiện 100
Đề tài IV: Đi vào nền văn hoá chuyên biệt để khôi phục văn hoá cho người sắc tộc - Dùng ngôn ngữ sắc tộc để dạy người sắc tộc 106
Đúc kết câu hỏi thảo luận đề tài IV 112
Ghi nhận ngày thứ II 116
Đề tài V: Tu sĩ và công việc truyền giáo 117
Đúc kết câu hỏi thảo luận đề tài V 139
Sứ điệp truyền giáo 2016 142
Góp ý 148
Ghi nhận sau cùng 161
Brief Report 163
Danh sách các Dòng 166
Thông tin các tham dự viên 179
Hình ảnh sinh hoạt hội thảo 178