Nối vạch thời gian
Phụ đề: Ban thường huấn Tòa Giám Mục Qui Nhơn 2020
Tác giả: Lm. Phaolô Nguyễn Minh Chính
Ký hiệu tác giả: NG-C
DDC: 266.022 597 - Truyền giáo tại Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013144
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 300
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015459
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 300
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Đôi lời giới thiệu  5
1.   Cảo thơm lần giở: Tản mạn về truyền thống báo chí, in ấn và xuất bản của Giáo phận Qui Nhơn 8
2.   Chuyện người ra đi   77
3.   Hành trình Đến Qui Nhơn của cha Pierre Alexandre Trí  88
4.   Các thừa sai ở Qui Nhơn học tiếng việt như thế nào? 95
5.   Các thừa sai (MEP) ở Giáo phận Qui Nhơn 98
6.   Danh sách các giám mục và thừa sai Đông Đàng Trong đã phục vụ 25 năm và trên 25 năm 105
7.   Cha Émile Perreaux Qui có một chữ "Qui” trong "Qui Nhơn”  109
8.   Thư cha Phanxicô Isidore Gagelin Kính (Năm 1821)  123
9.   Laetatus sum in his quae dicta sunt mihi in domum domini ibimus [cha Gagelin Kính)  127
10. Deo gratias! Xui mà còn hên!  139
11. Chủng sinh người Việt theo quan điểm dân sự 149
12. Một ngày Chúa Nhật ở Kiều Đông năm 1912 153
13. Từ Qui Nhơn đến Châu Me Thư của Thừa sai Rainectu 162
14.  Rong chơi ở Ngãi Điền 168
15. Địa sở Đức Bà ngày Hiện Xuống: Truông Dốc Thư cha Théodule Hamon Lựu  174
16.  Lễ Ngân Khánh của cha Hamon tại Truông Dốc  179
17.  Lễ lạc thành nhà thờ Truông Dốc  184
18.  Dòng Anh Em Hèn Mọn Thánh Giuse  189
19.  Đàng Trong chia thành những Địa Phận Tông Tòa  196
20.  Bức thư cuối cùng của cha Franẹois Barrat Chung 202
21.  Et portae inferi non praevalebunt adversus eam Thư Đức cha Van Camelbeke Hân  207
22.  Corpora sanctorum in pace sepulta sunt et vivent nomina eorum in aeternum Thư Đức cha Van Camelbeke Hân 216
23.  Thư Đức Thánh Cha Léon XIII Gởi cho Đức cha Van Camelbeke Hân  222
24.  Ngôi làng người Việt  226
25.  Cuộc mừng lễ bạc cha Bề trên Định và lễ khánh thành hai nhà lầu tại trường Làng Sông (Quinhơn) 234
26.  Gốc tích lập nhà phước thứ nhứt ở Đàng Trong (Cochinchine) 239
27.  Hoàng thượng ngự viếng nhà thương Kim Châu  245
28.  Người Công Giáo đối với báo chí Công Giáo 251
29.  Bài ca báo Lời Thăm  256
30.  Lối văn tinh nghĩa  260
31.  Cuộc thi soạn sách dạy tiếng Annam 265
32.  Phê bình mẹo tiếng Annam  272