Được sai đi loan báo Tin mừng
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 266.022 597 - Truyền giáo tại Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010857
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 92
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010858
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 92
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015286
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 92
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dòng Giảng Thuyết 800 năm lịch sử  5
1. Thời phát triển (thế kỷ XIII)  6
2. Thời canh tân (thế kỷ XIV - XV)  10
3. Thời Phục hưng (thế kỷ XV-XVIII)  11
4. Thời hiện đại: mùa xuân mới  14
Thống kê - Các Thánh Dòng  17
Dấu ấn Dòng Đa Minh trên quê hương Việt Nam  
Tổng quát  19
Những bước chân ban đầu  20
Từ miền truyền giáo đến giáo phận Dòng  22
Các tu sĩ Đa Minh Việt Nam (hai giai đoạn)  29
Dấu ấn Dòng Đa Minh : Nhà phước, Lễ hội  33
Một truyền thống để khắc ghi  40
Như một lời kết  50
Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Việt Nam  
1. Dòng Ba Đa Minh trong quá khứ 52 52
2. Từ 1954 đến 1975 (miền Nam - miền Bắc)  55
3. Từ 1975 đến 1985  58
4. Huynh Đoàn Đa Minh Việt Nam hiện nay  59
Luật Sống, Việc huấn luyện  
Những yêu cầu mới  61
Ngưrời giáo dân Đa Minh với việc giảng thuyết  66
Được sai đi rao giảng Tin mừng  67
Đối thoại và hiệp thông  71
Canh tân nhiệt tâm loan báo Tin mừng  77
Lịch sử Giáo dân Đa Minh  84
36 thánh Tử đạo Gia đình Đa Minh Việt Nam  90