Lịch sử truyền giáo ở Việt Nam
Phụ đề: Các thừa sai Dòng Tên (1615-1663)
Tác giả: Lm. Nguyễn Hồng
Ký hiệu Tác giả: NG-H
DDC: 266.022 597 - Truyền giáo tại Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006669
Nhà Xuất bản: Từ Điển Bách Khoa
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 23
Số trang: 299
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích