Đạo trung tùy bút
Tác giả: Trần Văn Toàn
Ký hiệu tác giả: TR-T
DDC: 266.022 597 - Truyền giáo tại Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002520
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 229
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002523
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 229
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004831
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 229
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Giới thiệu 5
Bài 1: Hội nhập và tiếp thu văn hóa bàn về việc đạo Thiên Chúa ăn rễ vào Đất Việt Nam 7
Bài 2: Đặt lại vấn đề truyền giáo 41
Bài 3: Vấn đề phiên dịch các khái niệm đạo Thiên Chúa sang tiếng Việt 62
Bài 4: Đạo Thiên Chúa - Nên gọi thế nào cho đúng 69
Bài 5: Bàn về thuyết Tam Phụ trong đạo Thiên Chúa 85
Bài 6: Cho được rỗi, được sống cùng được sống lại 114
Bài 7: Nhận xét về nỗ lực hội nhập văn hóa của đạo Thiên Chúa tại Việt Nam trên bình diện nghệ thuật 128
Bài 8: Bàn thêm về ảnh tượng tôn giáo 158
Bài 9: Vấn đề kinh hạt 171
Bài 10: Tự Vị Taberd và di sản văn hóa Việt Nam 186
Tự Vị và nền quốc học 199
Triết học và thần học trong chương trình đào tạo giáo sĩ và giáo dân Việt Nam 208
Lớp dự bị thần học 227