Đạo trung tùy bút
Tác giả: Trần Văn Toàn
Ký hiệu Tác giả: TR-T
DDC: 266.022 597 - Truyền giáo tại Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002520
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 229
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002523
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 229
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004831
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 229
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích

Tác phẩm gồm các bài viết (11 bài) xoay quanh vấn đề hội nhập văn hóa của giáo sư Trần Văn Toàn đã được đăng trên tạp chí “Hát lên mừng Chúa”. Chủ nhiệm tạp chí là cha Anrê Đỗ Xuân Quế, OP. đã tổng hợp thành sách và cho in. Qua các bài viết, tác giả muốn cùng với độc giả bàn về một số chủ đề xoay quanh vấn đề hội nhập của đạo Thiên Chúa tại Việt Nam như: hội nhập và tiếp thu văn hóa, phiên dịch, tên gọi đạo thế nào cho đúng, thuyết tam phụ, hội nhập trên bình diện nghệ thuật, ảnh tượng, kinh hạt... Cuối tác phẩm tác giả bàn đến một di sản quý giá mà ít người biết tới đó là cuốn tự vị Taberd, đồng thời cũng thử phác họa một định hướng cho tương lai. Với độ dày chỉ 230 trang, tác phẩm cho ta một cái nhìn khái quát về vấn đề hội nhập văn hóa với những thành quả đáng kể, những vấn nạn còn tồn đọng cần được giải quyết trong tương lai. Những vấn nạn đó cũng sẽ chất vấn chính độc giả.