Giáo dân truyền giáo
Tác giả: Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
Ký hiệu tác giả: NG-N
DDC: 266.022 597 - Truyền giáo tại Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002533
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 292
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
- Giới thiệu chương trình Đào tạo Giáo dân trung cấp & ngắn ngày 3
Giáo dân Truyền giáo 19
Đề tài I: Lệnh truyền của Chúa Giêsu Kitô 27
Đề tài II: Ý thức & nỗ lực truyền giáo của Hội Thánh Công giáo 32
Đề tài III: Thế nào là truyền giáo? 50
Đề tài IV: Đức Giêsu nói về Cha 62
Đề tài V: Đức Giêsu rao giảng Nước Trời 69
Đề tài VI: Đức Giêsu nói về cánh chung 79
Đề tài VII: Đức Giêsu Nadarét là Đấng Cứu Độ 88
Đề tài VIII: Đức Giêsu thiết lập Giáo hội 126
Đề tài IX:Chúa Thánh Thần trong và ngoài Giáo hội Công giáo 134
Đề tài X: Mầu nhiệm Giáo hội Công giáo 148
Đề tài XI: Ơn gọi, sứ mạng & các đặc tính của Giáo hội 158
Đề tài XII: Đời sống bí tích của Kitô hữu 166
Đề tài XIII: Đời sống cầu nguyện của Kitô hữu 186
Đề tài XIV: Đời sống luân lý của Kitô hữu 197
Đề tài XV: Đời sống tin cậy mến của Kitô hữu 234
Đề tài XVI: Đối tượng của việc truyền giáo của Giáo hội Việt Nam ngày nay 243
Đề tài XVII: Các nhân tố & phương pháp truyền giáo ngày nay 254
Đề tài XVIII: Vai trò của việc giảng dạy giáo lý & của các giáo lý viên 270