Tình bác ái Đức Kitô thúc đẩy chúng ta
Tác giả: Ủy Ban Bác Ái Xã Hội
Ký hiệu tác giả: UYB
DDC: 266.022 597 - Truyền giáo tại Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014921
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 309
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mục lục  2
Lời giới thiệu  3
1. Bài góp ý 4
I. Nhìn lại sứ mạng truyền giáo trong 50 năm qua và hướng đến tương lai  
1. Hiệu quả truyền giáo ở Việt Nam trong những năm gần đây - nghi vấn và giải thích  29
2. Từ kinh nghiệm truyền giáo ở Việt Nam và Hàn Quốc đến xây dựng nền văn hoá nhân bản tâm linh  52
4. Truyền giáo là kể chuyện Chúa Giêsu  81
5. Hội nhập văn hoá tại Việt Nam và Truyền giáo 103
6. Bản ghi nhớ của Đại hội Loan báo Tin Mừng toàn quốc 2010 114
II. Giáo hội Việt Nam và sứ mạng phục vụ con người trong lĩnh vực bác ái xã hội 50 năm qua  
1. Sơ lược hoạt động BAXH của GHVN từ 1960-2009  120
2. Nghiên cứu tình trạng xã hội và các hoạt động BAXH của GHVN hiện nay  132
3. Định hướng hoạt động BAXH trong thời gian tới  161
4. Cấu trúc tâm lý và văn hoá của người Việt Nam  188
5. Báo cáo tổng kết trong 3 năm, từ 2007-2010, của UBBAXH-Caritas Việt Nam 216
6. Caritas Việt Nam như vận hội mới cho Giáo Hội  251
7. Phụ lục 1: Quy chế và Nội quy của Caritas Việt Nam 264
8. Phụ lục 2: Các bảng số liệu thống kê 309