Lịch sử truyền giáo Việt Nam
Tác giả: Đại Chủng Viện Huế
Ký hiệu tác giả: DCV
DDC: 266.022 597 - Truyền giáo tại Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014395
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 223
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích