Hành trang truyền giáo
Tác giả: Tổng hợp
Ký hiệu tác giả: TON
DDC: 266.022 597 - Truyền giáo tại Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S9
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007031
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 200
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007032
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 200
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Lược sử Hội thánh Công giáo tại Việt Nam 7
2. Công cuộc loan báo Tin mừng trên đất Việt (Thế kỷ XVI-XVII) 30
3. Giáo hội Việt Nam xây dựng và phát triển (1659 - 1802) 63
4. Giáo hội Việt Nam thời cận đại (1800 - 1933) 94
5. Chân dung các Thánh tử đạo Việt Nam 133