Lịch sử truyền giáo ở Việt Nam
Tác giả: Lm. Nguyễn Hồng
Ký hiệu tác giả: NG-H
DDC: 266.022 597 - Truyền giáo tại Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006670
Nhà xuất bản: Từ Điển Bách Khoa
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 23
Số trang: 299
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013930
Nhà xuất bản: Từ Điển Bách Khoa
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 23
Số trang: 299
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích