Dân làng Hồ
Nguyên tác: Les sauvages bahnars
Tác giả: P. Dourisboure
Ký hiệu tác giả: DO-P
Dịch giả: TGM. Kontum
DDC: 266.022 597 - Truyền giáo tại Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003055
Nhà xuất bản: Đà Nẵng
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 20
Số trang: 323
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009115
Nhà xuất bản: Đà Nẵng
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 20
Số trang: 323
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009116
Nhà xuất bản: Đà Nẵng
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 20
Số trang: 323
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Bản đồ hành trình truyền giáo Tây Nguyên 2
Lời giới thiệu của ĐGM Giáo phận Kontum 3
Lời tựa 5
Chương I: Những dự phóng đầu tiên nhằm thiết lập cơ sở truyền giáo. Cuộc hành trình khảo sát của Thầy Sáu Do 11
Một vài hành ảnh về Tây Nguyên 19
Chương II: Cha Combes và Cha Fontaine 20
Chương III: Cuộc gặp gỡ Bok Kiêm, Thầy Sáu Do và Bok Kiêm kết nghĩa anh em 28
Chương IV: Cuộc du hành Cha Desgouts và Cha Dourisboure 37
Chương V: Những ngày ở Kơ Lang 50
Chương VI: Hành trình khảo sát tại Kon Kơ Xâm. Những nỗ lực của ma quỷ nhằm làm hại các nhà thừa sai 56
Chương VII: Những mối quan hệ đầu tiên với dân làng Kon Kơ Xâm vụ hỏa hoạn - âm mưu sát hại các thừa sai 66
Chương VIII: Cha Degouts và Cha Fontaine thoát chết đuối. Bắt đầu học tiếng Ba Na - du hành từ Kon Kơ Xâm đến Kon Kơ Lang 75
Chương IX: Dân tộc Rơ Ngao - những điểm đến khác của các nhà thừa sai 84
Chương X: Năm đầu tiên ở Kon Trang 94
Chương XI: Cha Combes ở Kon Kơ Xâm, một ngày phúc lanh Cha Arnoux đến 104
Chương XII: Cha Arnoux cùng Cha Dourisbourre ở Kon Trang. Cuộc khởi hành rời xứ dân tộc - Cha Fontaine và Cha Desgouts đi về phía Nam 113
Chương XIII: Ngui và Pat, dự tòng Xê Đăng đầu tiên Hmur, người dự tòng Ba Na đầu tiên 122
Chương XIV: Các em Ngui và Pat lãnh nhận phép rửa tội ngày 16.10.1853. Ông Hmur lãnh nhận phép rửa ngày 28.12.1853 132
Chương XV: Cha Do tại Rơ Hai, cái chết của Lục chú giúp việc của tôi Cha Verdier đến 139
nhà chức trách An Nam 148
Chương XVII: Những Kitô hữu mới ở Kon Kơ Xâm 157
Chương XVIII: Những Ki tô hữu mới ở Kon Trang. Cuộc mưu sát mộ thử thách khủng khiếp 167
Chương XIX: Giuse Ngui lâm bệnh và qua đời 177
Chương XX: Andrê Ngam, Ma quỷ quấy phá anh 183
Chương XXI: Giứ ngày Chúa Nhật - ảnh hưởng của các nhà thừa sai 190
Chương XXII: Tên phù thủy bị lột mặt nạ 198
Chương XXIII: Cha Combes qua đời ngày 14.9.1857 206
Chương XXIV: Cha Durisboure về Kon Kơ Xâm. Thiết lập địa sở truyền giáo Pơ Năng 213
Chương XXV: Cha Vevdier qua đời Cha Dourisboure đi Sài Gòn và Cha Besombes đến miền dân tộc 222
Chương XXVI: Dịch đậu mùa nơi anh em dân tộc 232
Chương XXVII: Một đêm phiêu lưu mạo hiểm. Chúa quan phòng cứu chúng tôi thoát khỏi cuộc tấn công của người Xê Đăng 240
Chương XXVIII: Công trình của Cha Besombes - cái chết của ngài 251
Chương XXIX: Thành lập làng Jơ Ri Krong. Cha Su chet đến và cái chết của Ngài ngài - tình hình cộng đoàn Kitô hữu nơi miền dân tộc 261
Phụ lục 1: Thư của Cha Dourisboure 274
Phụ lục 2: Thư của Cha Combes 278
Phụ lục 3: Tình hình giáo phận Kontum năm 1929 308
Phụ lục 4: Lược sử Giáo phận Kontum 310
Phụ lục 5: Các Đức Giám Mục Giáo Phận Kontum 317
Mục lục 321