Ai lên xứ Lạng
Tác giả: TGM. Giuse Ngô Quang Kiệt
Ký hiệu tác giả: NG-K
DDC: 266.022 597 - Truyền giáo tại Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008902
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 170
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015840
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 170
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Ai lên xứ Lạng 5
2. Tâm tình người đi gieo 10
3. Gặp Chúa để lên đường 16
4. Ra đi loan báo Tin mừng 32
5. Cây na đồng Mỏ 46
6. Vá lưới 59
7. Thách đố  75
8. Tiếng gọi từ núi rừng 89
9. Đào tạo 109
10. Đổi mới 123
11. Hiện diện 137
12. Ra khơi theo gương Đức Maria 156