Vui bước trên đường loan báo Tin mừng
Tác giả: Đaminh Trần Văn Tân, SJ
Ký hiệu tác giả: TR-T
DDC: 248.25 - Canh tân đời sống và dấn thân
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014351
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 218
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014353
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 218
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích