Tính dục, tình yêu và hôn nhân: Dưới nhãn quan thần học luân lý Công giáo
Tác giả: Lm. Phêrô Trần Mạnh Hùng, STD
Ký hiệu tác giả: TR-H
DDC: 241.6 - Luân lý chuyên biệt
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013153
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 227
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013173
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 227
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013692
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 227
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ 7
Lời giới thiệu 11
Lời cảm tạ 15
Chuyên đề số 1: Một nhận thức mới về tính dục con người theo nhãn quan Giáo hội Công giáo 17
Chuyên đề số 2: Hôn nhân và tính dục trong Kinh Thánh 69
Chuyên đề số 3: Hôn nhân và tính dục theo giáo huấn Hội thánh 101
Chuyên đề số 4: Thần học Công giáo về Hôn nhân 127
Chuyên đề số 5: Thần học về tình yêu Kitô giáo 153
Chuyên đề số 6: Đức Giáo hoàng Gioan Phaolo II nói về tình yêu, tính dục và hôn nhân 171
Chuyên đề số 7: Gia đình Kitô hữu: mẫu mực cho xã hội ngày nay 195
Sách tham khảo 229