Đau khổ và hạnh phúc
Tác giả: Xavier Thévenot
Ký hiệu tác giả: TH-X
Dịch giả: Lm. Đặng Xuân Thành
DDC: 241.6 - Luân lý chuyên biệt
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003108
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 149
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
Chương 1: Giữa đau khổ vẫn một niềm vui 7
I. Khó khăn khi suy nghĩ về đau khổ 8
Đau khổ có năm bảy thứ  9
Ba loại phản ứng 14
Câu trả lời của các nhà tư tưởng  17
Đau khổ và hoa trái 20
Câu trả lời của các nhà thần học 23
Những quan điểm tu đức 25
II. Một vài điểm mốc 29
1. Lưu ý đến các lối nói vắn gọn 29
2. Đừng mong tìm ra được ý nghĩa trọn vẹn của đau khổ 32
3. Không ngừng quay về với Đức Giêsu người Nadarét 35
III. Đức Giêsu và đau khổ 36
1. Đức Giêsu trước những người đau khổ 36
2. Những đau khổ của Đức Giêsu 40
3. Đức Giêsu đã đảm nhận đau khổ như thế nào? 45
Cuộc chiến đấu của Đức Giêsu ở vườn Ghétsêmani 47
Bảy lời của Đức Giêsu trên Thánh giá 49
*Những lời mở ra một tương lai 49
* Những lời diễn tả súc tích sự thật của con người 50
IV. Làm sao sống các kinh nghiệm đau khổ cho có nhân bản và đúng tinh thần Tin mừng? 55
• Khi đau khổ dữ dội 55
• Nổi loạn 58
•Thoái bộ về tâm lý và khép kín với mình 60
•Thất vọng 64
Chương 2: Thỏa mãn khát vọng hạnh phúc theo tinh thần tinh thần Tin mừng 71
Bài suy niệm về chuyện “Người thanh niên giàu có”  
I. Những lưu ý đầu tiên 72
 Khoái lạc 73
Bình an và vui tươi 75
Hạnh phúc  77
II. Ghi chú về đoạn Tin Mừng người thanh niên giàu có 84
a. Và này một người đến gặp Ngài và nói:  
“Lạy Thầy, tôi phải làm gì tốt để được sự sống đời đời?” (Mt 19,16) 84
b. Nhưng đâu là nội dung của luật đó? 93
“Ngươi sẽ không giết người" (Mt 19.18) 94
“Ngươi sẽ không ngoại tình" 95
“Ngươi sẽ không trộm cắp 96
“Ngươi sẽ không làm chứng gian" 96
“Hãy thảo kính cha mẹ”  97
“Hãy yêu thương đồng loại như chính mình” 98
c.“Tất cả các điều ấy tôi đã giữ, vậy tôi còn thiếu điều gì? (Mt 19,20) 99
d.“Đức Giêsu nhìn người ấy và đem lòng yêu mến" (Mc 10,21) 100
e.“Nếu ngươi muốn được trọn lành...” (Mt 19,21) 100
f. “Hãy đi bán những gì ngươi có và cho người nghèo” (Mt 19,21) 102
g.“Ngươi sẽ có một kho tàng trên trời” (Mt 19,21) 103
h.“Hãy đến theo Ta” (Mt 19,21) 104
i.“Bấy giờ người thanh niên buồn rầu bỏ đi” (Mt 19,22) 105
Chương 3: Tinh trạng có tội ý thức về tội và về ơn tha thứ 107
Cảm thấy có tội: một thái độ thường hàm hồ 108
 Cảm thức tội lỗi là gì? 109
a. Chiến thuật thứ nhất: Phủ nhận lỗi lầm 109
b. Chiến thuật thứ hai: Phóng đại tội mình 112
Nhận ra tội lỗi: một sự nhìn nhận khác 115
Ý thức về sự tha thứ của Thiên Chúa: điều kiện để ý thức đúng đắn về tội lỗi 118
Chương 4: Đạo đức Kitô giáo: một nền luân lý có sức giải thoát 123
I. Cấu trúc của luân lý Kitô giáo 124
II. Tim hiểu từng mầu nhiệm đức tin 131
1. Sáng tạo 131
2. Nhập thể 134
3. Thập giá 138
4. Sống lại 140
5. Hiện xuống  143