Để hạnh phúc hơn. Mười đề tài luân lý Kitô giáo
Tác giả: Lm. Phêrô Đặng Xuân Thành
Ký hiệu tác giả: DA-T
DDC: 241.6 - Luân lý chuyên biệt
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001098
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 20
Số trang: 138
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007801
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 143
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007802
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 143
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007907
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 20
Số trang: 138
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013388
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 20
Số trang: 138
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Đề tài 1: Luân lí Kitô Giáo đóng vai trò nào trong đời sống người Kitô hữu và có những nét đặc thù nào so với các nền luân lí khác? 7
Đề tài 2: Có thể có xung đột giữa luật lệ (quyền bính) và lương tâm không; nếu có, phải giải quyết thế nào? Phân biệt các mức độ hướng dẫn và ràng buộc lương tâm 15
Đề tài 3: Thế nào là ý thức đúng đắn về tội? Những khám phá mới của khoa Thánh Kinh, thần học, nhân văn và xã hội có thể đóng góp gì vào quan niệm về tội? Làm sao phân biệt tội nặng, tội nhẹ theo quan điểm luân lí hiện nay? 23
Đề tài 4: Làm sao phân biệt và giúp người Kitô hữu phân biệt nhữn biểu hiện đúng đắn của sự thờ phượng với những biểu hiện “mê tín”? Có những hình thức “mê tín” nào đang dần dần phổ biến hiện nay? (đạo đức học tôn giáo hay giới răn 1, 2 và 3) 31
Đề tài 5: Đâu là ranh giới giữa sự phản kháng cần thiết đối với chính quyền và sự phản kháng bất hợp lí? (đạo đức học chính trị hay giới răn 4) 51
Đề tài 6: Đâu là những nguyên tắc lớn của luân lí Kitô Giáo liên quan đến vấn đề sự sống và sức khỏe con người? (đạo đức sinh học hay giới răn 5) 53
Đề tài 7: Quan điểm tình yêu – đức ái của luân lí Kitô Giáo có thể giúp gì cho đời sống tình cảm và tính dục của con người hôm nay? (đạo đức học tính dục và hôn nhân hay giới răn 6 và 9) 71
Đề tài 8: Làm sao tiếp cận hai vấn đề lớn trong đời sống hôn nhân và gia đình hiện nay: vấn đề chung thủy và vấn đề sinh sản (đạo đức tính dục và hôn nhân hay giới răn 6 và 9) 85
Đề tài 9: Quan điểm của luân lí Kitô Giáo về lao động và sở hữu đóng góp gì cho các quan hệ kinh tế xã hội giữa con người hiện nay? (đạo đức học kinh tế hay giới răn 7 và 10) 105
Đề tài 10: Thế nào là chân lí theo quan điểm luân lí Kitô Giáo và bổn phận phản ánh chân lí của các phương tiện truyền thông xã hội hôm nay? (đạo đức học truyền thông hay giới răn 8) 129