Médecine et morale
Tác giả: P. Tiberghien
Ký hiệu tác giả: TI-P
DDC: 241.6 - Luân lý chuyên biệt
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011901
Nhà xuất bản: Desclée et Cie
Khổ sách: 19
Số trang: 366
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích