La conscience morale du chrétien
Tác giả: Mgr philippe Delhaye, Mgr philippe Delhaye
Ký hiệu tác giả: DE-P
DDC: 241.6 - Luân lý chuyên biệt
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016448
Nhà xuất bản: Desclée
Năm xuất bản: 1963
Khổ sách: 22
Số trang: 250
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích