Người Công giáo trước một số vấn đề y sinh học và tính dục
Tác giả: Trần Như Ý Lan
Ký hiệu tác giả: TR-L
DDC: 241.6 - Luân lý chuyên biệt
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008870
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 269
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009164
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 269
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009997
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 269
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Lời tựa 7
Bài 1: Nhận định vài vấn đề luân lý-sinh học hiện đại dưới ánh sáng đức tin Công giáo 9
Bài 2: Khái niệm phá thai trên quan điểm y khoa và thần học luân lý Công giáo 33
Bài 3: Thụ thai nhân tạo, một nhận định trên quan điểm y khoa và thần học luân lý Công giáo 53
Bài 4: Phôi từ ba cha mẹ hay hay hiến tặng ty lạp thể. Một nhận định trên phương diện y khoa và luân lý Công giáo 83
Bài 5: Các chỉ đạo đức và tôn giáo cho các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ Công giáo 95
Bài 6: Tương quan giữa thân xác và sống khiết tịnh. Một cái nhìn trên phương diện y khoa và thần học luân lý 147
Bài 7: Những tư tưởng và mơ mộng tình dục 191
Bài 8: Đồng tính luyến ái, một nhận định trên phương diện y khoa và luân lý Công giáo 203
Bài 9: Chuyển giới tính: Một nhận định trên phương diện y khoa và thần học luân lý Công giáo 239