Homélies Bibliques
Tác giả: Karl Rahner
Ký hiệu tác giả: RA-K
DDC: 252.3 - Bài giảng khi cử hành Lời Chúa
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004366
Nhà xuất bản: Salvator
Năm xuất bản: 1967
Khổ sách: 20
Số trang: 211
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích